Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/V edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego

V edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego

19 Czerwca 2017

W dniach 11-14 czerwca br. w Zakopanem odbyła się piąta edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. W wydarzeniu uczestniczyli: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek, dyrektor Departamentu Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego WUG Zbigniew Rawicki oraz dyrektorzy Okręgowych Urzędów Górniczych w: Krakowie, Kielcach i Wrocławiu.

Podczas obrad omówione zostały zagadnienia związane z:

 • bezpiecznym wydobywaniem kopalin i minimalizacją zagrożeń naturalnych;
 • uregulowaniami prawnymi w zakresie działalności górniczej;
 • nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi wprowadzonymi bądź planowanymi do wprowadzenia w kopalniach odkrywkowych;
 • problematyką odkrywkowej eksploatacji złóż na terenie innych górniczo rozwiniętych krajów, a także możliwością zaistnienia polskich firm zaplecza górniczego na tych rynkach.

Referat wprowadzający „Uwarunkowania rozwoju górnictwa odkrywkowego w Polsce” przedstawił prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek wyraził nadzieję, że umiejętność współpracy przedsiębiorców górnictwa odkrywkowego i podmiotów z nimi współpracujących może przynieść korzyści w sferze ekonomicznej oraz podnieść poziom bezpieczeństwa pracy pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych.

Podczas konferencji przedstawiciele Okręgowych Urzędów Górniczych wygłosili trzy referaty:

 • „Zagrożenie osuwiskowe w odkrywkowych zakładach górniczych – przykłady, doświadczenia, stan prawny”;
 • „Zagrożenie osuwiskowe w górnictwie odkrywkowym, ze szczególnym uwzględnieniem metod obserwacji”;
 • „Likwidacja zakładu górniczego, problemy i oczekiwane kierunki zmian”.

 Patronat honorowy nad konferencją objęli:

 • Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii,
 • dr inż. Adam Mirek - Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
 • dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • dr hab. inż. Wacław Dziurzyński – Przewodniczący Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk,
 • dr hab. inż. Józef Dubiński – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Organizatorami Konferencji byli: Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze” Katedry Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Sekcja Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Komisja ds. Górnictwa Odkrywkowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych. V edycji Szkoły Górnictwa Odkrywkowego towarzyszyły wystawy przedstawiające stosowane materiały i urządzenia w górnictwie odkrywkowym.

 

do góry