Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów

26 Czerwca 2018

We wtorek, 26 czerwca br. w siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. odbyło się XII Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych, tj.: Wójtowie Gmin, radni oraz przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A. i Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie.

Wśród poruszonych na posiedzeniu zagadnień znalazły się m.in.:

 • informacje Wójtów Gmin Puchaczów, Ludwin, Cyców na temat szkód górniczych, które wystąpiły w I półroczu 2018 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW Bogdanka S.A.
 • sprawozdanie Kierownictwa LW Bogdanka S.A. z przebiegu eksploatacji górniczej
  w okresie I półrocza 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem skutków jej oddziaływania na powierzchnię terenu w granicach obszaru górniczego w tym okresie.
 • omówienie zaplanowanych na II półrocze 2018 r. robót górniczych i prognozowanych
  w tym okresie oddziaływań na powierzchnię terenu.
 • przedstawienie przez Dział Szkód Górniczych oraz Dział Ochrony Środowiska
  L.W. Bogdanka S.A. spraw związanych z naprawą szkód górniczych w I półroczu 2018 r. (tj. ilość zgłoszeń, liczba i rodzaj wykonanych napraw, wydatki kopalni, zabezpieczenia profilaktyczne itp.).
 • uzgodnienie ustaleń po XII spotkaniu.
do góry