Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Drugie posiedzenie Komisji badającej wypadek w kopalni (..)

Drugie posiedzenie Komisji badającej wypadek w kopalni "Zofiówka"

27 Czerwca 2018

W środę, 27 czerwca br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się drugie posiedzenie Komisji powołanej przez Prezesa WUG do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja 2018 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia – Zofiówka - Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju.

Komisja kierowana przez dyrektora Departamentu Górnictwa WUG Zbigniewa Rawickiego, w skład której powołani zostali specjaliści reprezentujący świat nauki, przedstawiciele przedsiębiorcy – Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., oraz przedstawiciele nadzoru górniczego i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, rozszerzona została o przedstawicieli sześciu central związkowych funkcjonujących w górnictwie.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele przedsiębiorcy oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego przedstawili szczegółowy przebieg prowadzonej akcji ratowniczej, zakończonej po wyłączeniu całego rejonu, w którym miało miejsce zdarzenie, z sieci wentylacyjnej. Na podstawie raportów z prowadzonej akcji ratowniczej określono, że w wyniku zdarzenia zniszczeniu uległo około 800 m wyrobisk górniczych, natomiast po zakończeniu akcji wyłączono z ruchu około 2700 m wyrobisk.

Dyrektor OUG w Rybniku Stefan Spyra przekazał informacje o prowadzonych czynnościach, mających na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności zdarzenia. Dotychczas 35 osób zostało przesłuchanych przez pracowników OUG w Rybniku, w wielu przypadkach przesłuchania prowadzono w obecności funkcjonariuszy Policji. Na podstawie przesłuchań możliwe jest obecnie odtworzenie przebiegu zdarzeń i wykonywanych w analizowanym rejonie czynności, zarówno w dniu tąpnięcia oraz w dniach poprzedzających.

Wyodrębnione spośród członków Komisji Zespoły pracują nad kompleksowym wyjaśnieniem zagadnień związanych z przyczynami zaistnienia wstrząsu, charakterem tego zjawiska, współwystępowaniem zagrożeń naturalnych, zwłaszcza tąpaniami i metanowego, a także oceną przeprowadzonej akcji ratowniczej.

Kierujący Zespołami przedstawili stan zaawansowania prac nad poszczególnymi zagadnieniami, wraz z zaprezentowaniem wstępnych spostrzeżeń i wniosków.

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w lipcu br.

do góry