Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Gminy Bytom

24 Maja 2012

23 maja br. w Zakładzie Górniczym "EKO-PLUS" odbyło się drugie posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Gminy Bytom.
Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Z-ca Prezydenta Bytomia, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., ZG "EKO-PLUS", Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Centralnej Pompowni Bolko Sp. z o.o. oraz kopalń: "Bobrek-Centrum" i "Piekary".
Podczas spotkania omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie IV kwartału 2011 r. i I kwartału 2012 r. oraz eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2012 r., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia zespołu. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ robót górniczych na budowaną obwodnicę Bytomia oraz realizację wniosków o naprawę szkód górniczych.

do góry