Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

24 Maja 2012

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Gospodarki oraz Naczelna Organizacja Techniczna przy współpracy między innymi z Wyższym Urzędem Górniczym organizują Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy.
Celem Konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych prowadzących do poprawy warunków pracy oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.
Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w dwóch kategoriach:
- kat. A – rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce
- kat. B – prace naukowo-badawcze, które mogą być wykorzystane w praktyce.
Wnioski na Konkurs należy zgłaszać do Rad Terenowych NOT (Kat. A do 31 maja 2012 r.) lub do Sekretariatu Konkursu (Kat. B do 30 czerwca 2012 r.)
Sekretariat Sądu Konkursowego
CIOP-PIB ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (22) 623 36 83.
Ocena zgłoszonych prac konkursowych i wręczanie nagród nastąpi do 15 grudnia 2012 roku.

do góry