Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów

20 Kwietnia 2018

W czwartek, 19 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbyło się 25. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów. Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczył Burmistrz Mikołowa oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta Mikołów, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. i przedstawiciele kopalń: „Ruda”, „Bolesław Śmiały”, „Makoszowy”, „Budryk”, „Wujek” i „Śląsk”. Na wstępie omówiono stan realizacji czterech uchwał podjętych na 24 posiedzeniu zespołu. Dyrektor Oddziału KWK „Ruda” Ruch Bielszowice omówił postęp robót hydrotechnicznych prowadzonych przez kilka lat na terenie dzielnicy Borowa Wieś oraz poinformował o przebudowie wjazdu z ulicy Polnej na ulicę Gliwicką w Borowej Wsi. Następnie przedstawiciel Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach przedstawił informację na temat zaawansowania prac zmierzających do uzyskania koncesji na eksploatację złoża Śmiłowice. Kolejna uchwała dotyczyła detekcji wstrząsów wysokoenergetycznych generowanych z obszaru górniczego kopalni „Budryk” w rejonie budynków od nr 2 do nr 14 przy ulicy Spyry w sołectwie Bujaków.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele kopalń „Ruda”, „Bolesław Śmiały” i „Budryk” omówili eksploatację górniczą dokonaną w IV kwartale 2017 r. i w I kwartale 2018 r., a także eksploatację projektowaną w II i III kwartale 2018 r., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Kopalnia „Wujek” przedstawiła informację w wymienionym zakresie za IV kwartale 2017 r. Natomiast przedstawiciele kopalń: „Makoszowy” i „Śląsk” poinformowali o aktualnym stanie likwidacji zakładów górniczych i zamierzeniach w tym zakresie oraz realizacji napraw szkód górniczych w granicach gminy Mikołów.

W swoim wystąpieniu przedstawiciel Urzędu Miasta Mikołowa zwrócił uwagę na zaniepokojenie mieszkańców sołectwa Bujaków, związane z odczuwalnymi w ich budynkach wstrząsami wysokoenergetycznymi. Podkreślił także duże zainteresowanie społeczności lokalnej planowaną realizacją przedsięwzięcia „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu ze złoża „Śmiłowice”.  

do góry