Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice

20 Kwietnia 2018

W czwartek, 19 kwietnia br., w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła, odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A., na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli Prezydent Miasta Mysłowice oraz przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Mysłowice, Polskiej Grupy Górniczej S.A., TAURON Wydobycie S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz kopalń: Oddział Murcki-Staszic, Oddział Mysłowice-Wesoła, Oddział Piast-Ziemowit i ZG Sobieski.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2017 r. i I kwartale 2018 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego – w okresie II i III kwartału 2018 r. – zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

do góry