Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów

2 Kwietnia 2021

1 kwietnia br. odbyło się, w formie wideokonferencji, 51. posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa.

Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta Knurów, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Wyższego Urzędu Górniczego oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i KWK „Knurów-Szczygłowice”.

W trakcie posiedzenia omówiono stan realizacji wniosków podjętych na poprzednim posiedzeniu zespołu, które dotyczyły:

  • prowadzonych działań w związku z wpływami eksploatacji górniczej pokładu 405/1 ścianą XXI w rejonie mostu PKP nad rzeką Bierawką;
  • podwyższenia prawego obwałowania rzeki Bierawki w km 43+000 do 44+200;
  • remontów i stanu dróg, będących pod wpływem eksploatacji górniczej na terenie miasta Knurowa;
  • pomiarów osiadań mostu w ciągu ulicy Wilsona oraz ulic: Wilsona, Niepodległości i Rybnickiej w Knurowie,
  • przedstawienia analizy wskaźników deformacji terenu górniczego po zakończeniu eksploatacji poszczególnych ścian w aspekcie faktycznych wpływów w odniesieniu do prognoz z Planu Ruchu w okresie 6 miesięcy po zakończeniu eksploatacji.

Przedstawiono ponadto przebieg eksploatacji górniczej prowadzonej w okresie od IV kwartału 2019 r. do końca I kwartału 2021 r., a także eksploatacji projektowanej na II i III kwartał br. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego i wielkości poniesionych na ten cel nakładów.

Do wyżej wymienionych wniosków oraz spraw związanych z usuwaniem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego odniósł się przedstawiciel Urzędu Miasta Knurów, nie zgłaszając uwag.

do góry