Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego

29 Marca 2011

29 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenami miast: Pszów, Radlin, Rybnik, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gminy Gaszowice przez KW S.A. Oddział KWK: "Rydułtowy-Anna" i "Marcel". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich stron tego zespołu, tj.: Urzędów Miast: Rybnika, Rydułtów, Radlina, Wodzisławia Śląskiego i Pszowa, Urzędu Gminy Gaszowice, KW S.A. Centrum Wydobywczego "Południe", KW S.A. Oddziałów KWK: Marcel i "Rydułtowy-Anna" oraz OUG w Rybniku. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Kompanii Węglowej S.A. oraz Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.
Porządek spotkania obejmował:
1. Realizacja wniosków z poprzedniego posiedzenia Zespołu.
2. Realizacja warunków, zawartych w postanowieniach opiniujących plany ruchu KW S.A. Oddziały: KWK "Rydułtowy-Anna" i KWK "Marcel" oraz w opiniach właścicieli i administratorów ważniejszych obiektów i głównego uzbrojenia terenu do tych planów ruchu.
3. Zakres eksploatacji górniczej dokonanej w 2010r. wraz analizą wyników obserwacji geodezyjnych i budowlanych, w tym pomiarów prędkości i przyspieszeń drgań gruntu oraz deformacji terenu, a ponadto skutków zaistniałych wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu, indukowanych działalnością górniczą.
4. Usuwanie szkód, spowodowanych ruchem zakładu górniczego w 2010r.
5. Planowany zakres eksploatacji górniczej w 2011r. wraz z prognozami wpływów tej eksploatacji.
W ramach przeprowadzonej dyskusji poruszono m.in. zagadnienia:
-występowania wstrząsów wysokoenergetycznych,
- rekultywacji zwałowisk odpadów pogórniczych,
- likwidacji zalewisk i terenów podtopionych,
- regulacji rzek i potoków,
- budynków odszkodowanych i nadal zamieszkałych,
- budynków nadmiernie wychylonych,
- obiektów zabytkowych byłej kopalni "Ignacy",
- procedur usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego,
- ujmowania działalności górniczej w studiach uwarunkowań i kierunków rozwoju gmin, a także w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

do góry