Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Seminarium dotyczące gospodarki i używania środków (..)

Seminarium dotyczące gospodarki i używania środków strzałowych oraz sprzętu strzałowego

29 Marca 2011

28 marca br. w Kopalni "Olkusz – Pomorzany", z inicjatywy Dyrektora OUG w Krakowie rozpoczęto cykl seminariów w zakresie gospodarki i używania środków strzałowych oraz sprzętu strzałowego, a także bezpiecznego wykonania robót strzałowych. Zakresem seminarium objęto osoby kierownictwa, dozoru ruchu specjalności górniczej oraz pracowników zakładu górniczego, uczestniczących w procesie technologicznym urabiania i odstawy urobku samojezdnymi pojazdami oponowymi.
W czasie seminarium omówiono stan wypadkowości w latach 2009 – 2011 związanej z wykonywaniem robót strzałowych oraz zwrócono szczególną uwagę na:
- podstawowe błędy i powstałe w ich wyniku wypadki przy wykonywaniu robót strzałowych,
- zasady przewożenia i przenoszenia środków strzałowych i sprzętu strzałowego.
Dyrektor OUG w Krakowie wskazał na konieczność podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do powstrzymania niekorzystnej tendencji pogarszania się w bieżącym roku stanu bezpieczeństwa pracy w kopalniach. W związku z powyższym przedstawiono zebranym szereg wniosków wynikających z przeprowadzanych analiz wypadków i niebezpiecznych zdarzeń związanych z wykonywaniem robót strzałowych, zaistniałych w latach 2009 - 2011
w zakładach górniczych wydobywających rudy metali. Podkreślono, że odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie robót strzałowych odpowiadają pracownicy wykonujący otwory strzałowe i górnicy strzałowi, a za obłożenie prac pod względem ilości i kwalifikacji pracowników, odpowiedzialność ponoszą zarówno osoby kierownictwa kopalń, jak i osoby dozoru ruchu.
Ponadto, realizując cele i zadania OUG w Krakowie na rok 2011, przeprowadzono seminarium w zakresie prawidłowej gospodarki złożem, w którym wzięli udział przedstawiciele kierownictwa i służb geologicznych Kopalni "Olkusz – Pomorzany". Na spotkaniu zwrócono uwagę na zasady prawidłowego dokumentowania i bilansowania zasobów kopalin w procesie wydobywania w celu ich właściwego rozpoznawania i określenia warunków występowania, zgodności zamierzeń eksploatacyjnych z dokumentacją koncesyjną, zgodności wykorzystania zasobów złóż z planami ruchu, poprawnego ewidencjonowania i rozliczania zasobów.

do góry