Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa (..)

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

8 Października 2009

W dniu 8 października 2009 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Obrady prowadziła podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska.


Prezes WUG Piotr Litwa przedstawił stan bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego w ostatnich kilku latach, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń związanych z zapaleniem i wybuchem metanu. Poinformował także o przebiegu prac komisji powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy w kopalni "Wujek", Ruch "Śląsk".


Podczas posiedzenia omówiono także aktualną sytuację ekonomiczno-finansową i społeczną górnictwa węgla kamiennego oraz plany prywatyzacji tego sektora. Poruszono również zagadnienie wykorzystania metanu przez spółki węglowe.

do góry