Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w ramach kampanii "Ryzyko zawodowe w górnictwie"

Spotkanie w ramach kampanii "Ryzyko zawodowe w górnictwie"

8 Października 2009

W dniu 7 października 2009 r. w kopalni "Halemba" w Rudzie Śląskiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wyższy Urząd Górniczy w ramach kampanii społecznej "Ryzyko zawodowe w górnictwie". Tematyka obrad koncentrowała się wokół problemów bhp w górnictwie węglowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia chorób zawodowych.


Podczas spotkania przedstawiciele WUG omówili stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie, a także przedstawili wyniki prac powołanego przez Prezesa WUG Zespołu ds. zwalczania zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia oraz wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Kompanii Węglowej S.A. dokonali prezentacji stosowanych w kopalniach rozwiązań w zakresie profilaktyki pyłowej. Firma Telesto przeprowadziła pokaz działania kurtyn i instalacji zraszających wodno-powietrznych.


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele spółek węglowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędów górniczych.

do góry