Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy (..)

Posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy zjawisk gazogeodynamicznych

25 Października 2018

W środę, 24 października 2018 r. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyło się czwarte posiedzenie Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy zjawisk gazogeodynamicznych, zaistniałych w latach 2009 – 2018 r. w KGHM Polska Miedź S.A., powołanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Tematami przewodnimi posiedzenia Zespołu była analiza zjawisk gazogeodynamicznych w odniesieniu do ich przebiegu, parametrów skał i aktywności sejsmicznej. Podjęto również temat sposobności wykorzystania modelowania numerycznego dla zbadania możliwości przebiegów tych zjawisk. W trakcie posiedzenia dyskutowano również nad metodą wierceń stosowaną w KGHM Polska Miedź S.A. oraz jej możliwymi modyfikacjami.

Wyniki ekspertyz zaprezentowane będą w sprawozdaniu z działalności Zespołu na ostatnim posiedzeniu, które odbędzie się 12 grudnia 2018 r. Po pozytywnym zatwierdzeniu go przez uczestników posiedzenia, Zespół zakończy prace.

do góry