Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

26 Października 2018

W czwartek, 25 października br., w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w Rudzie Śląskiej Ruch Halemba, odbyło się 26. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.

W spotkaniu, któremu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej, Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej, przedstawiciele: Urzędu Miasta Ruda Śląska, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach oraz zakładów górniczych PGG S.A. Oddział KWK Ruda, SRK S.A. Oddział KWK Pokój I i SRK S.A. Oddział KWK Śląsk.

Podczas posiedzenia przedstawiono aktualny stan doraźnych i docelowych przedsięwzięć dążących do regulacji zachwianych stosunków wodnych na terenie Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń podtopieniem występujących w korycie potoku Bielszowickiego, m.in. w rejonie osiedla tzw. „niebieskich dachów” oraz przepustów pod ulicami 1 Maja i Kokota. Omówiono również zaawansowanie robót hydrotechnicznych prowadzonych w rejonie Parku Strzelnica i ul. Basenowej. Najwięcej uwagi poświęcono likwidacji uciążliwego zastoiska wodnego przy osiedlu „niebieskich dachów” w Bykowinie, które jest powodem wielu skarg okolicznych mieszkańców. W celu przyspieszenia rozpoczęcia tego przedsięwzięcia, przedstawiciele centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A., zobowiązali się do zorganizowania spotkania z udziałem reprezentantów władz miasta i Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., która jest właścicielem części gruntów niezbędnych dla realizacji zadania.

Ponadto reprezentanci ruchów zakładu górniczego KWK Ruda przedstawili sprawozdania z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale br. oraz zamierzeniach eksploatacyjnych na następne półrocze. Pokazano też skalę wpływów eksploatacji oddziałujących na powierzchnię terenu, w szczególności w rejonach kościołów pw. św. Andrzeja Boboli i św. Wawrzyńca w dzielnicy Wirek. Szeroko omówiono zastosowaną w tych obiektach profilaktykę budowlaną i wykonany dotychczas zakres prac remontowych związanych z ujawnieniem się szkód górniczych.

Następnie przedstawiciele zakładów górniczych należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przedstawili aktualny stan likwidacji Oddziałów KWK „Pokój I” i KWK „Śląsk”.

Uczestnicy spotkania poruszyli także sprawy braku zabezpieczenia zapadliska przy szybie „Hugo”, stanu technicznego budynków przy ul. Dąbrowskiego oraz zapożarowanej, dawnej hałdy przy ul. Bukowej.

do góry