Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu ds. analizy produktów finalnych (..)

Posiedzenie Zespołu ds. analizy produktów finalnych zadań badawczych i projektów, realizowanych w ramach strategicznego projektu badawczego pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”

12 Stycznia 2016

12 stycznia br. odbyło się dziewiąte posiedzenie powołanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Zespołu ds. analizy produktów finalnych zadań badawczych i projektów, realizowanych w ramach strategicznego projektu badawczego pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”.

Na posiedzeniu przedstawione zostały wyniki projektu badawczego nr 12 pt. „Opracowanie systemów orientacji i sygnalizowania kierunku wycofania się załogi na drogach ucieczkowych w chodnikach przyścianowych”.

Wnioski wynikające z projektu przedstawili przedstawiciele konsorcjum realizującego przedsięwzięcie, tj. Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

Najbliższe zadania Zespołu, który planuje kolejne posiedzenie jeszcze w styczniu br., będą ukierunkowane na dokonanie ostatecznej analizy i oceny prezentowanego projektu celem wdrożenia jego wyników do praktycznego stosowania w zakładach górniczych.

Należy przypomnieć, że Zespół przedstawia propozycje adaptacji końcowych rezultatów zadań i projektów do stosowania w kopalniach poprzez:

  • wprowadzenie nowego przepisu prawa (bądź nowelizacji obowiązującego);
  • zastosowanie instrukcji, wytycznych, norm;
  • propagowanie dobrych praktyk.

Strategiczny projekt badawczy „Poprawa bezpieczeństwa pracy w górnictwie”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, został uruchomiony w 2010 roku. W ramach tego przedsięwzięcia realizowanych jest dwanaście zadań lub projektów, skoncentrowanych głównie na tematyce zagrożenia metanowego, pożarowego, ratownictwa górniczego a także zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego.

Dotychczas Zespół dokonał ostatecznej oceny zadania badawczego nr 1 pt. „Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją”. Raport zawierający propozycje wdrożenia wyników tego zadania został przekazany Zespołowi powołanemu przez Ministra Gospodarki, zajmującemu się między innymi oceną efektów strategicznego projektu badawczego pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”.

do góry