Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

15 Stycznia 2016

14 stycznia br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska oraz kierownictwem delegatury WIOŚ w Toruniu.

W wyniku przeprowadzonych rozmów i wymiany informacji ustalono zasady i tryb wzajemnego współdziałania.

Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące:

  • zaplanowania na 2016 r. wspólnych kontroli w obszarze poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
  • możliwości współdziałania organów w przypadkach prowadzenia eksploatacji odkrywkowej, w tym w zakresie składowania odpadów w wyrobiskach górniczych;
  • wzajemnego informowania się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiego organu;
  • informowania i czynnego uczestnictwa w szkoleniach i seminariach organizowanych przez strony.

Spotkanie odbyło się na podstawie porozumienia zawartego 4 kwietnia 2014 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, które stanowi o współpracy na szczeblu terenowym pomiędzy urzędami górniczymi a WIOŚ.

do góry