Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu nr 12 Rady Technicznej Polskiego (..)

Posiedzenie Zespołu nr 12 Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków S.A. - Offshore i konstrukcje pływające

15 Września 2016

13 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu nr 12 Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków S.A. – Offshore i konstrukcje pływające, w którym udział wzięła – jako członek Zespołu – dyrektor Okręgowego Urzędu  Górniczego w Gdańsku. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie i zaopiniowanie Publikacji nr 105/P – Morskie stacjonarne platformy produkcyjne. Przepisy budowy i nadzoru.

Wymagania Publikacji PRS nr 105/P dotyczą samopodnośnych ruchomych jednostek górnictwa morskiego (Jack-up) przeznaczonych do wydobycia i przetwarzania węglowodorów, osadzonych na dnie morskim na stałe lub przewidzianych do takiego osadzenia.

Publikacja ma zastosowanie do projektowania, budowy i przebudowy, stanu pływania jednostki, stanów przejściowych, stanu (eksploatacyjnego) osadzenia na dnie, jak również do wycofania z eksploatacji i utylizacji jednostki.

W trakcie posiedzenia omówiono uwagi zawarte w koreferatach oraz przedstawiono stanowisko PRS. Po dyskusji nad projektem Publikacji podjęto uchwałę o pozytywnym jego zaopiniowaniu.

do góry