Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Szkolenia w WUG dla pracowników kopalń i wykonujących (..)

Szkolenia w WUG dla pracowników kopalń i wykonujących roboty w ruchu zakładów górniczych

15 Września 2016

14 września br. zakończył się cykl seminariów przygotowanych przez WUG dla przedstawicieli kierownictwa i służb bhp tzw. firm zewnętrznych w kopalniach, czyli wykonujących różne roboty w ruchu zakładu górniczego. W czterech szkoleniach zapoczątkowanych 29 czerwca br. uczestniczyło łącznie 160  osób. Udział w seminariach jest dla uczestników bezpłatny. Cykl szkoleniowy został zorganizowany w ramach współpracy WUG z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu zmniejszenia udziału wypadków spowodowanych „czynnikiem ludzkim”, eliminacji ryzykownych zachowań górników oraz podnoszenia świadomości i odpowiedzialności osób zatrudnionych w zakładach górniczych.

 Działalność prewencyjna WUG rozwija się intensywnie od sześciu lat. W ramach współpracy z ZUS w latach 2009-2015 pracownicy WUG przygotowali łącznie 41 szkoleń dla osób zatrudnionych w zakładach górniczych, w formie seminariów. Tematyka seminariów wybierana była każdorazowo na podstawie bieżącej analizy przyczyn wypadków i niebezpiecznych zdarzeń w górnictwie. Ponadto plonem sześcioletniej współpracy WUG z ZUS jest opracowanie i wydanie 13 broszur i tyleż samo ulotek, pięciu poradników i pięciu filmów dotyczących zwalczania zagrożeń występujących w górnictwie oraz promujących dobre praktyki. Wszystkie materiały szkoleniowe, opracowywane przez WUG, są bezpłatnie przekazywane do wykorzystania działom bhp zakładów górniczych, firm usługowych wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych oraz ośrodkom szkoleniowym.    

 W ramach tegorocznej współpracy WUG z ZUS w Warszawie, oprócz wymienionego na wstępie cyklu szkoleniowego dla pracowników tzw. firm zewnętrznych, przygotowano osiem seminariów dla 240 pracowników kopalń. Cztery z nich, adresowane do 160 osób kierownictwa i dozoru ruchu działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny, dotyczą zwalczania zagrożenia metanowego i pożarowego oraz prowadzenie robót w warunkach występowania zagrożenia tąpaniami i zawałowego. Dla 80 osób kierownictwa i dozoru ruchu działów energomechanicznych przygotowano cztery seminaria na temat bezpieczeństwa eksploatacji układów transportowych oraz dobrych praktyk w zakresie jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi. Ponadto w br. realizowany jest 20-minutowy film szkoleniowy dotyczący zagrożenia tąpaniami i opadem skał ze stropu i ociosu w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi.

do góry