Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenami miast: Radlin, Rybnik i Rydułtowy oraz gminy Gaszowice

25 Marca 2022

W czwartek, 24 marca br. w KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenami miast: Radlin, Rybnik i Rydułtowy oraz gminy Gaszowice. Obrady prowadził dyrektor OUG w Rybniku.

Program posiedzenia obejmował m.in.:

  • realizację wniosków z poprzedniego posiedzenia Zespołu porozumiewawczego;
  • zakres eksploatacji górniczej dokonanej w 2021 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych i budowlanych, w tym pomiarów prędkości i przyspieszeń drgań gruntu oraz deformacji terenu, a ponadto skutków zaistniałych wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu, indukowanych działalnością górniczą;
  • realizację uwag zawartych w opiniach samorządów do planów ruchu Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Rydułtowy na lata 2022-2024;
  • kwestie dotyczące usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w 2021 r. przez PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Rydułtowy;
  • planowany zakres eksploatacji górniczej w 2022 r. wraz z prognozami jej wpływów.

 

do góry