Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w roku (..)

Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w roku 2021

5 Kwietnia 2022

Na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego zostało opublikowane „Sprawozdanie z działalności urzędów górniczych w roku 2021”. To ważne, coroczne podsumowanie dokonań nadzoru górniczego. W dokumencie przedstawiono m.in.: działalność administracyjną, kontrolną, represyjną, legislacyjną, informacyjną i wydawniczą urzędów górniczych.

2021 był kolejnym rokiem naznaczonym wirusem SARS-CoV-2. Nadal więc podczas codziennej pracy byliśmy zmuszeni do stosowania szeregu regulacji i obostrzeń, aby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne, niezbędne do realizowania aktywności zawodowej na różnych płaszczyznach. Nie przeszkodziło to jednak, by w ramach prowadzonej działalności kontrolnej na bieżąco monitorować i sprawdzać realizowane w przedsiębiorstwach górniczych działania antycovidowe oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a także zaleceń i rekomendacji Ministerstwa Zdrowia, ekspertów medycznych i służb sanitarnych.

Pandemia nie przerwała, bo przerwać nie mogła, prac nad projektem nowelizacji ustawy -Prawo geologiczne i górnicze, w których aktywnie uczestniczy Wyższy Urząd Górniczy. Przedstawiliśmy propozycje rozwiązań doskonalących i porządkujących stan prawny, jak również przyczyniających się do wzmocnienia dbałości o ochronę środowiska, poprawy bezpieczeństwa powszechnego i bezpieczeństwa pracowników branży górniczo-geologicznej oraz innych osób zaangażowanych w działalność podlegającą przepisom ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, a także do usprawnienia działalności organów nadzoru górniczego.

Strona tytułowa Sprawozdania z działalności urzędów górniczych w roku 2021W jubileuszowym 2022 roku będziemy konsekwentnie wracać do wszystkich niezakończonych spraw, które mają realny wpływ na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy załóg w przemyśle wydobywczym i tym samym są dla nas priorytetem. Nadal szczególnie istotne pozostają kwestie weryfikacji przepisów dotyczących kwalifikacji górniczych, uprawnień rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego i szkoleń w górnictwie oraz działalności prowadzonej bez koncesji albo bez zatwierdzonego (lub podlegającego zgłoszeniu) projektu robót geologicznych.

Niezmiennie i systematycznie będziemy dążyć do poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stawiając na aktywną współpracę z nadzorującym nas organem, przedsiębiorcami i ekspertami. Taki sojusz z pewnością da wymierne korzyści i pozwoli na znalezienie efektywnych rozwiązań podnoszących stan bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym. Naszym podstawowym, niezmiennym od wielu lat celem pozostaje bowiem zmniejszenie liczby wypadków w górnictwie, zarówno tych spowodowanych błędem człowieka, jak i będących skutkiem przyczyn naturalnych i technicznych.

W sprawozdaniu znajdują się także informacje dotyczące wypadkowości w górnictwie oraz opis działalności komisji powołanych przez Prezesa WUG. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego: www.wug.gov.pl/o_nas/sprawozdania_z_dzialalnosci.

do góry