Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice

20 Grudnia 2011

W dniu 19.12.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich stron tego zespołu, tj.: Urzędu Gminy Marklowice, KW S.A. Centrum Wydobywczego "Południe", KW S.A. Oddziałów KWK "Marcel" i "Jankowice" oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku. Ponadto w posiedzeniu wziął udział przedstawiciel Kompanii Węglowej S.A.
W trakcie posiedzenia omówiono m.in. stopień realizacji dotychczasowych ustaleń oraz przeanalizowano wyniki obserwacji wpływów dokonanej eksploatacji górniczej. Ponadto omówiono również zakłócenia stosunków wodnych spowodowanych działalnością górniczą oraz podejmowane w tym zakresie działania profilaktyczne i naprawcze. Przedstawiono także stopień realizacji wykonania planu napraw szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
W ramach dyskusji poruszono m.in. następujące zagadnienia: likwidacji zalewisk i terenów podtopionych, regulacji rzek i potoków, procedur usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, ujmowania działalności górniczej w studiach uwarunkowań i kierunków rozwoju gmin, a także w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

do góry