Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rybnik: narada z przewodniczącymi Związku Zawodowego (..)

Rybnik: narada z przewodniczącymi Związku Zawodowego "KADRA"

21 Grudnia 2011

W dniu 20 grudnia 2011 r. odbyła się narada z przewodniczącymi Związku Zawodowego "KADRA" podziemnych zakładów górniczych Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach, nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.
Podczas narady, którą prowadził dyrektor OUG w Rybniku, omówiono m.in. stan bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych w 2011 r., w tym w podziemnych nadzorowanych przez OUG w Rybniku, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego oraz przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w 2011 r. w nadzorowanych przez Urząd zakładach górniczych, wynikające z nich wnioski oraz podjęte lub konieczne do podjęcia działania naprawcze i profilaktyczne. Przedyskutowano również wyniki kontroli przeprowadzonych przez Urząd w 2011 r. oraz propozycje działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego i jego pracowników, w świetle zdarzeń zaistniałych w bieżącym roku.

do góry