Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska

24 Maja 2024

W czwartek, 23 maja br., w siedzibie PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej, odbyło się 35. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska. Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Ruda Śląska, Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz kopalń: PGG S.A. Oddział KWK Ruda,  SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK Pokój I - Pokój II i  SRK S.A. Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2023 r.
i I kwartale 2024 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Ponadto omówiono postęp prac związanych z: likwidacją zakładu górniczego SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK Pokój I - Pokój II, realizacją napraw szkód przez SRK S.A. Kopalnie Węgla w Całkowitej Likwidacji, a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalnią.

Podczas obrad przekazano również informacje na temat planowanego - w II i III kwartale 2024 r., zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

 

do góry