Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami, osobami kierownictwa i (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami, osobami kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowych zakładów górniczych oraz rzeczoznawcami ds. ruchu zakładu górniczego

27 Maja 2024

W piątek, 24 maja br., odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, osobami kierownictwa i dozoru ruchu odkrywkowych zakładów górniczych oraz rzeczoznawcami ds. ruchu zakładu górniczego, zorganizowane przez Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych. Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pracowników, zmian w przepisach prawa, promocji kultury bezpieczeństwa oraz dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań w zakładach górniczych.
Podczas obrad omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:

  • okoliczności i przyczyny zaistniałych w latach 2023-2024 w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych wypadków i zdarzeń niebezpiecznych oraz wnioski wynikające z zakończonych badań powypadkowych,
  • najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych przez organy nadzoru górniczego podczas kontroli odkrywkowych zakładów górniczych, w tym w zakresie robót strzałowych (dokumentacja, organizacja pracy itp.),
  • rozrzutów odłamków skalnych - czynników wpływających na zwiększenie zasięgu strefy rozrzutu odłamków, studium przypadków, wniosków wynikających z zakończonych badań przyczyn i okoliczności zaistniałych zdarzeń,
  • zmian w przepisach górniczych, w szczególności dotyczących kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz szkoleń,
  • najczęstszych nieprawidłowości we wnioskach o zatwierdzenie planów ruchu oraz dodatków do planów ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

 Ponadto przedstawiono również zasady i tryb uzyskiwania kwalifikacji zawodowych szkolnictwa branżowego.

 

do góry