Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA”

30 Kwietnia 2021

W czwartek, 29 kwietnia br., w formie wideokonferencji, odbyło się siódme posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Wilamowice. Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

W obradach uczestniczyli: Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, przedstawiciele gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna i Wilamowice, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach oraz Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

Podczas spotkania omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie IV kwartału 2020 r. i I kwartału 2021 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Przedstawiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące współpracy organów samorządowych z kopalnią, prowadzącą eksploatację pod terenami gmin.

Przekazano również informacje na temat planowanego w II i III kwartale 2021 r. zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

do góry