Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie

30 Kwietnia 2021

W czwartek, 29 kwietnia br. odbyło się, w formie wideokonferencji, 28. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Miasta Piekary Śląskie.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wzięli udział przedstawiciele: Urzędu Miasta Piekary Śląskie, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w Dąbrowie Górniczej i Oddział KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich, Węglokoksu Kraj Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich oraz zakładu górniczego KWK „Bobrek-Piekary".

Przedstawiciele KWK „Bobrek-Piekary” omówili występowanie wstrząsów wysokoenergetycznych, generowanych w wyniku prowadzonej działalności górniczej. Następnie przedstawiono dane o zakresie dokonanej eksploatacji górniczej na Ruchu „Piekary”, która została definitywnie zakończona z dniem 31 stycznia 2020 r. Omówiono również zakres rzeczowy i finansowy usuwania szkód górniczych w obiektach budowlanych.

W dalszej części przedstawiciele SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”, przedstawili aktualny stan likwidacji zbędnej infrastruktury podziemnej i powierzchniowej zakładu oraz zamierzenia w tym zakresie na następne półrocze.

Z kolei przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., omówili m.in. stan zaawansowania przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji terenów zdegradowanych i uregulowania stosunków wodnych na terenie niecki bezodpływowej tzw. „Niecki Montometu” w Piekarach Śląskich. Jak podkreślił, na przedmiotowe zadanie, którego zaawansowanie wynosi ok. 50 proc., pozyskano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ponad 16 mln zł.

Natomiast przedstawiciel Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich poinformował, że w ostatnim roku nie wpłynęły żadne interwencje od mieszkańców gminy, dotyczące szkód górniczych. Na jego wniosek omówiono stan rekultywacji zdegradowanych gruntów tzw. „trójkąta piekarskiego” oraz potrzebę remontu elementów wiaduktu w ciągu ul. Bednorza i Partyzantów.

do góry