Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA”

28 Października 2022

W czwartek, 27 października br., w siedzibie PG „SILESIA” Sp. z o.o. KWK „Silesia”w Czechowicach-Dziedzicach, odbyło się dziesiąte posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA”
Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Wilamowice.

Obrady prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, gmin: Bestwina, Miedźna, Wilamowice, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna, Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej PG „SILESIA” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, dokonanej w okresie II i III kwartału 2022 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Przedyskutowano także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem KWK „Silesia”.

Ponadto omówiono bieżącą współpracę organów samorządowych z kopalnią, jak również przekazano informacje na temat planowanego - w IV kwartale 2022 r. i I kwartale 2023 r. - zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry