Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Przedsiębiorcami i Kierownikami Ruchu (..)

Spotkanie z Przedsiębiorcami i Kierownikami Ruchu Zakładów Górniczych

27 Października 2022

W dniach 25 i 26 października br. odbyły się spotkania dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych.  Ich celem było kontynuowanie wypracowanych działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w zakładach  górniczych.

Podczas obrad omówiono:

  • wypadkowość w górnictwie w latach 2021/22 r. w aspekcie  sprawowanego nadzoru ze strony Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez Urząd w bieżącym roku, w tym najczęściej stwierdzane nieprawidłowości i uchybienia;
  • gospodarowanie złożami kopalin w procesie eksploatacji oraz najczęściej występujące nieprawidłowości, w tym w  projektach zagospodarowania złoża;
  • zmiany w przepisach wykonawczych wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze w zakresie zagadnień budowlanych, elektrycznych, stwierdzania kwalifikacji osób dozoru przez przedsiębiorcę, gospodarki odpadami.
do góry