Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu

22 Kwietnia 2022

W czwartek, 21 kwietnia br., w Libiążu, odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych gminy Libiąż, Chrzanów i Babice. Obrady prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, zastępca Burmistrza Libiąża, Burmistrz Miasta Chrzanowa, Wójt Gminy Babice, Prezes i Wiceprezes Tauron Wydobycie S.A., oraz Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina
w Libiążu, dokonanej w okresie IV kwartału 2021 r.  i I kwartału 2022 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Przedstawiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem ZG Janina w Libiążu.

Ponadto omówiono bieżącą współpracę organów samorządowych z kopalnią, jak również przekazano informacje na temat planowanego - w II i III kwartale 2022 r. - zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry