Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu miasta Katowice

15 Kwietnia 2022

W czwartek, 14 kwietnia br., w siedzibie PGG S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic-Wujek” w Katowicach odbyło się 24. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych miasta Katowice.

Posiedzenie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz kopalń: KWK „Staszic-Wujek” i KWK „Mysłowice-Wesoła”.

Podczas posiedzenia przedstawiono zakres eksploatacji górniczej kopalń PGG S.A., dokonanej w okresie IV kwartału 2021 r. i I kwartału 2022 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono również postęp prac związanych z likwidacją zakładów górniczych SRK S.A., a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych PGG S.A.

Tematami spotkania były także:

  • współpraca organów samorządowych z kopalniami prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta Katowice,
  • planowany w okresie II i III kwartału br. zakres eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.
do góry