Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu

20 Października 2023

W czwartek, 19 października br., w siedzibie Tauron Wydobycie S.A. Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu, odbyło się szóste posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Tauron Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych gmin: Libiąż, Chrzanów i Babice. Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, OUG w Katowicach, Tauron Wydobycie S.A. w tym prezes i wiceprezes spółki oraz Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina, Burmistrz Libiąża, Burmistrz Miasta Chrzanowa i Wójt Gminy Babice.

W trakcie posiedzenia omówiono między innymi zakres eksploatacji górniczej ZG Janina, dokonanej w okresie II i III kwartału 2023 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Przedstawiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem ZG Janina w Libiążu.

Ponadto poruszono kwestię bieżącej współpracy organów samorządowych z kopalnią, prowadzącą eksploatację pod terenami gmin Libiąż, Chrzanów i Babice, jak również przekazano informacje na temat planowanego w IV kwartale 2023 r. i w I kwartale 2024 r. zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry