Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa

19 Października 2023

W środę, 18 października br. w KWK „Knurów-Szczygłowie” Ruch Knurów, odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa. W obradach udział wzięli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Urzędu Miasta Knurowa, Starostwa Powiatu Gliwickiego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju oraz JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Program spotkania obejmował m.in.:

  • omówienie realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu;
  • sprawozdanie z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2023 r., a także projektowanej eksploatacji górniczej w IV kwartale 2023 r. i I kwartale 2024 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu;
  • informację dotyczącą wystąpienia szkód górniczych w okresie II i III kwartału 2023 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia działalności górniczej przez JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.
do góry