Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Zakładu Górniczego Janina w Libiążu na powierzchnię terenu

12 Kwietnia 2024

W czwartek, 11 kwietnia br., w siedzibie Urzędu Gminy Babice, odbyło się siódme posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakład Górniczy Janina w Libiążu, na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych gmin: Libiąż, Chrzanów i Babice.

Obrady prowadził  dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, OUG w Katowicach, Burmistrz Miasta Chrzanowa, Wójt Gminy Babice, Prezes Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A, p.o. Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina oraz PKW S.A.

W trakcie posiedzenia przedstawiono między innymi zakres eksploatacji górniczej ZG Janina, dokonanej w okresie IV kwartału 2023 r. i I kwartału 2024 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem ZG Janina w Libiążu.

Ponadto poinformowano o bieżącej współpracy organów samorządowych z kopalnią, prowadzącą eksploatację pod terenami gmin Libiąż, Chrzanów i Babice, jak również przekazano informacje na temat planowanego w II i III kwartale 2024 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz
z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry