Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

14 Kwietnia 2016

14 kwietnia br., w siedzibie Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach odbyło się 14. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Spotkanie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczył Wiceprezydent Miasta Katowice oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, OUG w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz kopalń: „Murcki-Staszic”, „Mysłowice-Wesoła”, „Wieczorek” i „Wujek”.

Podczas posiedzenia przedstawiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2015 r. i I kwartale 2016 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta.

Podczas narady przekazano również informacje na temat planowanego zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych w okresie II i III kwartału 2016 r.

do góry