Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Kompanii Węglowej S.A.

8 Kwietnia 2016

7 kwietnia br. w KW S.A. Oddział KWK „Ziemowit” w Lędzinach odbyło się 12. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Kompanii Węglowej S.A. na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych Miasta Bieruń. Posiedzenie prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczył Burmistrz Miasta Bierunia, dyrektorzy KWK „Piast” i KWK „Ziemowit” oraz przedstawiciele: UM Bieruń, Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., KWK „Piast” i KWK „Ziemowit”.

Podczas spotkania omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2015 r. i I kwartale 2016 r., oraz podano informację na temat skutków, jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej wraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej i budowlanej.

Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia:

  • powiązania zabezpieczenia rejonu ujścia Potoku Stawowego do Rzeki Mlecznej z planowanymi pracami modernizacyjnymi obwałowań rzeki,
  • koncepcji zagospodarowania gruntów przy ul. Hodowlanej.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w okresie II i III kwartału 2016 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry