Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.

12 Kwietnia 2019

W czwartek, 11 kwietnia br., w siedzibie PGG S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach, odbyło się 20. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A., na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Obrady prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli Wiceprezydent Miasta Katowice oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,  Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz kopalń: KWK „Murcki-Staszic”, KWK „Mysłowice-Wesoła”
i KWK „Wujek”.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej kopalń PGG S.A., dokonanej w okresie IV kwartału 2018 r. i I kwartału 2019 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Ponadto przedstawiono postęp prac związanych z likwidacją zakładów górniczych SRK S.A., a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych PGG S.A.

Szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta. Przekazano również informacje na temat planowanego – w II i III kwartale 2019 r. – zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz planowanymi działaniami profilaktycznymi.

do góry