Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa pracy

Narada w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa pracy

11 Kwietnia 2019

W środę, 10 kwietnia br. zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach uczestniczył w naradzie dotyczącej oceny stanu bezpieczeństwa pracy za 2018 r. w PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Podczas spotkania obecni byli kierownicy działów KWB Bełchatów, służba bhp oraz zakładowy i oddziałowi społeczni inspektorzy pracy, a także dyrektor oddziału w Piotrkowie Trybunalskim Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi oraz prezes jednostki medycyny pracy sprawującej medyczną opiekę pracowników Kopalni.

 Podczas narady dokonano oceny stanu bezpieczeństwa w 2018 r, a także:

  • kierownik działu bhp przedstawiła obszerny materiał statystyczny w zakresie liczby wypadków, okoliczności i przyczyn ich zaistnienia, a także w zakresie zagrożeń szkodliwymi czynnikami środowiska pracy - zapyleniem i hałasem. Omówiła również wnioski techniczno-organizacyjne dotyczące poprawy warunków pracy wynikające z kontroli stanowisk pracy;
  • kierownik działu ochrony ppoż. omówił przyczyny i okoliczności zdarzeń pożarowych;
  • zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach przedstawił multimedialną prezentację na temat stanu bezpieczeństwa pracy w nawiązaniu do wydobycia i zatrudnienia w latach 2008-2018 w odkrywkowych zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Kielcach. W opracowaniu tym zwrócił szczególną uwagę na to, że przyczyną 30% wypadków zaistniałych w ww. okresie były potknięcie, poślizgnięcie lub przewrócenie się osób. Ponadto zaapelował do uczestników narady o uwzględnienie tej problematyki w tematyce bieżących szkoleń pracowników zakładu górniczego i pracowników podmiotów wykonujących czynności im powierzone w ruchu zakładu górniczego.
do góry