Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni „Bogdanka”

16 Czerwca 2021

We wtorek, 15 czerwca br. w siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. odbyło się 16. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych, tj. Wójtowie Gmin, przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A. oraz Wyższego Urzędu Górniczego z wiceprezesem Piotrem Wojtacha i Okręgowego Urzędu Górniczego w Lubliniei.

Podczas obrad omówiono:

  • zagadnienie sejsmiczności indukowanej robotami górniczymi w obszarze górniczym - aparatura pomiarowa, przyczyny i skutki aktywności wstrząsów, monitorowanie sejsmiczności;
  • informacje Wójtów Gmin Puchaczów, Ludwin, Cyców na temat szkód górniczych, które wystąpiły w roku 2020 oraz napraw wynikłych z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW Bogdanka S.A.;
  • sprawozdanie Kierownictwa LW Bogdanka S.A. z przebiegu eksploatacji górniczej w 2020 roku ze szczególnym uwzględnieniem skutków jej oddziaływania na powierzchnię terenu w granicach obszaru górniczego. Zestawienie zaistniałych skutków eksploatacji z prognozami oddziaływań na 2020 r.;
  • omówienie zaplanowanych na 2021 rok robót górniczych i prognozowanych w tym okresie oddziaływań na powierzchnię terenu;
  • przedstawienie przez Dział Szkód Górniczych i Dział Ochrony Środowiska LW „Bogdanka” S.A. spraw związanych z naprawą szkód górniczych w roku 2020 (tj. ilość zgłoszeń, liczba i rodzaj wykonanych napraw, wydatki kopalni, zabezpieczenia profilaktyczne, planowane roboty, itp.).
do góry