Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja „Wpływ likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany (..)

Konferencja „Wpływ likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany na środowisko naturalne”

11 Czerwca 2021

W czwartek, 10 czerwca br. w Bukownie odbyła się konferencja poświęcona problemom związanym z likwidacją Kopalni Olkusz-Pomorzany, zorganizowana przez Zarząd ZGH „Bolesław” S.A. pt. „Wpływ likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany na środowisko naturalne”.

Celem konferencji było omówienie skutków społecznych i środowiskowych, które powstaną po likwidacji kopalni Olkusz-Pomorzany.

W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz w Katowicach, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, Marszałka Małopolski, środowisk naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk oddział w Krakowie, Lasów Państwowych Nadleśnictwa Olkusz, przedsiębiorstw wodociągowych z Olkusza, Katowic, Jaworzna, Dąbrowy Górniczej, organizacji ekologicznych Związek Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy, Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy, Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Katowicach. Stronę samorządową reprezentowali wicestarościna olkuska, burmistrz Olkusza, wójt Bolesławia, wójt Bukowna. W konferencji uczestniczyli również zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego oraz dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie.

do góry