Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Oddział KWK Piast-Ziemowit

5 Kwietnia 2019

W czwartek, 4 kwietnia br. w PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w Lędzinach, odbyło się 18. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Bieruń. Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli: Burmistrz Miasta Bierunia, Naczelny Inżynier KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit oraz przedstawiciele: UM Bieruń, Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego, Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz KWK Piast-Ziemowit.

Podczas spotkania omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2018 r. i I kwartale 2019 r., z podaniem informacji na temat skutków jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej wraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej i budowlanej. Ponadto przedstawiono problematykę dotyczącą: rejonu niecek bezodpływowych w dzielnicy Bijasowice, wraz z przedstawieniem działań podejmowanych przez kopalnię w celu ograniczenia zagrożenia powodziowego w przedmiotowym rejonie, prac związanych z zamknięciem ujścia potoku Stawowego i odwodnienia rejonu ul. Hodowlanej oraz przedstawiono problemy zgłaszane przez władze miasta, związane z działalnością kopalni. Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w okresie II i III kwartału 2019 r., zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry