Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Piast-Ziemowit

15 Października 2021

W czwartek, 14 października br. w PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w Bieruniu, odbyło się 21. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalni Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Bieruń.

Obrady prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz miasta Bieruń i dyrektor KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu oraz przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Bieruń, Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz KWK Piast-Ziemowit.

Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III  kwartale 2021 r. z podaniem informacji na temat skutków jakie wystąpiły na powierzchni terenu podczas eksploatacji górniczej wraz z wyszczególnieniem stosowanej profilaktyki górniczej i budowlanej.

Ponadto przedstawiono problematykę dotyczącą stanu zaawansowania prac związanych z zabezpieczeniem obiektów zakładu NITROERG S.A. w Bieruniu na wpływy planowanej eksploatacji górniczej oraz koncepcję rozwiązania problemu związanego z funkcjonowaniem pompowni P-5 w rejonie ulic: Ekonomicznej i Hodowlanej w Bieruniu. Omówiono także problemy i tematy nurtujące władze miasta, związane z działalnością kopalni.

Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w okresie IV kwartału 2021 r. i I kwartału 2022 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów  na powierzchnię oraz zadań dotyczących profilaktyki budowlanej i ograniczających ujemny wpływ projektowanej eksploatacji na środowisko.

do góry