Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Mikołów

15 Października 2021

W czwartek, 14 października br. odbyło się, w formie wideokonferencji, 30. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Mikołów.

Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta Mikołów, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., a także przedstawiciele kopalń: „Ruda”, „Bolesław Śmiały”, „Budryk” i „Makoszowy”.

Na wstępie omówiono stan realizacji dwóch uchwał podjętych na 29. posiedzeniu zespołu. Przedstawiciel Oddziału KWK „Ruda” Ruch Bielszowice poinformował o postępie robót hydrotechnicznych na terenie dzielnicy Borowa Wieś oraz o stanie zaawansowania robót związanych z naprawą szkód powstałych w kościele pw. Świętego Mikołaja w Borowej Wsi.

Następnie przedstawiono przebieg eksploatacji górniczej prowadzonej w  II i III kwartale 2021 r., a także eksploatacji projektowanej na IV kwartał 2021 r. i I kwartał 2022 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz wielkości poniesionych na ten cel nakładów.

Do wyżej wymienionych wniosków oraz spraw związanych z usuwaniem szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych odniósł się przedstawiciel Urzędu Miasta Mikołów, informując o obawach mieszkańców sołectw Bujaków i Paniowy dotyczących wstrząsów wysokoenergetycznych generowanych eksploatacją górniczą oraz problemach związanym z uzyskaniem zgody na usunięcie szkody górniczej w sołectwie Mokre na nieruchomości Kolonia Huta 1. 

do góry