Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu Mysłowic

8 Listopada 2023

We wtorek, 7 listopada br. w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice odbyło się 12. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A. na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych miasta Mysłowice.

Obrady prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Mysłowice, Polskiej Grupy Górniczej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji oraz kopalń - Tauron Wydobycie S.A. ZG Sobieski i PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.

Podczas posiedzenia omówiono m.in. aktualny stan prac, mających na celu zabezpieczenie istniejącego systemu odwadniania rejonu ulic Plebiscytowej i Zacisze, zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2023 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu oraz zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych. Przedstawiono również efekty współpracy organów samorządowych z kopalniami prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta Mysłowice.

Podczas spotkania przekazano również informacje na temat planowanego w IV kwartale br. i w I kwartale 2024 r. zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry