Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gmin: Cyców, Ludwin i Puchaczów

19 Czerwca 2024

We wtorek, 18 czerwca br. w siedzibie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. odbyło się 23. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gmin: Cyców, Ludwin i Puchaczów.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, samorządów terytorialnych, tj. wójtowie gmin: Cyców, Ludwin i Puchaczów oraz przedstawiciele LW „Bogdanka” S.A.

Podczas spotkania omówiono:

  • zjawisko sejsmiczności wywołanej robotami górniczymi w obszarze górniczym w I połowie 2024 r. z uwzględnieniem stosowanej aparatury pomiarowej, przyczyn i skutków aktywności wstrząsów, monitorowania sejsmiczności, przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z aktywności sejsmicznej, itp.;
  • informacje wójtów gmin Puchaczów, Ludwin, Cyców na temat szkód górniczych, które wystąpiły w I połowie 2024 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW Bogdanka S.A.;
  • przebieg eksploatacji górniczej w I półroczu 2024 r. ze szczególnym uwzględnieniem skutków jej oddziaływania na powierzchnię terenu w granicach obszaru górniczego oraz zestawienie zaistniałych skutków eksploatacji z prognozami oddziaływań na 2024 r.;
  • zaplanowane na II półrocze 2024 r. roboty górnicze i prognozowane w tym okresie oddziaływania na powierzchnię terenu;
  • sprawy związane z naprawą szkód górniczych wykonaną w I półroczu 2024 r. przez LW Bogdanka S.A.
do góry