Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

14 Listopada 2014

W Bytomiu, 13 listopada br., odbyło się 7 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom. Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Bytomia, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Centralnej Pompowni "Bolko" Sp. z o.o. oraz zakładów górniczych: KWK "Bobrek-Centrum", KWK "Piekary" i ZG "EKO-PLUS" Sp. z o.o.
Na wstępie omówiono realizację uchwały podjętej na wcześniejszym posiedzeniu Zespołu porozumiewawczego dotyczącej monitoringu wpływów eksploatacji górniczej prowadzonej przez KWK "Bobrek-Centrum" na III odcinek Obwodnicy Północnej miasta Bytomia.
Ponadto zaprezentowano dane o zakresie eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2014 r., a także eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2014 r. i w I kwartale 2015 r. Omówiono oddziaływanie tych eksploatacji na powierzchnię terenu oraz realizację rzeczowo-finansową planów usuwania szkód górniczych od początku 2014 roku.
Podczas posiedzenia poruszono również problemy z bieżącym odwadnianiem niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom.

do góry