Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

24 Listopada 2017

W czwartek, 23 listopada br. w Zakładzie Górniczym „EKO-PLUS” Sp. z o.o. w Bytomiu odbyło się 13 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Bytomia, przedstawiciele Urzędu Miasta w Bytomiu, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji, Węglokoksu Kraj Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich oraz zakładów górniczych: KWK „Bobrek-Piekary”, KWK „Centrum”, KWK „Rozbark V” i „EKO-PLUS” Sp. z o.o.

Na wstępie posiedzenia przedstawiono wyniki obserwacji wpływów eksploatacji górniczej KWK „Bobrek-Piekary”, oddziałujących na Obwodnicę Północną miasta Bytomia. Następnie przedstawiciele zakładów górniczych: KWK „Bobrek-Piekary” i ZG „EKO-PLUS” Sp. z o.o., zaprezentowali informacje o eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału br. oraz eksploatacji projektowanej na najbliższe półrocze. Pokazano również wpływy tych eksploatacji na powierzchnię terenu miasta Bytom oraz omówiono realizację rzeczowo-finansową planu usuwania szkód górniczych w 2017 roku. Podkreślono znaczne zaangażowanie środków przeznaczonych na likwidację szkód górniczych, sięgające łącznie około 35 mln złotych.

Przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, omówili założenia projektowanych modernizacji systemów odwadniania niecek bezodpływowych położonych na terenie miasta: Dworska ogródki, Staw 29, Staw 32, Staw 39, Staw 102b, ROD Łan, Zachodnia, Północna-Zielona i Kościuszko. Na realizację tego zadania planuje się wydanie ponad 33 mln złotych, pozyskanych z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

do góry