Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie seminaryjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców (..)

Spotkanie seminaryjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób kierownictwa ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z terenu województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego

20 Listopada 2017

W dniach 16 i 17 listopada br. w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie), z inicjatywy dyrektora OUG w Warszawie, odbyło się spotkanie seminaryjno-szkoleniowe przeznaczone dla przedsiębiorców oraz osób kierownictwa ruchu odkrywkowych zakładów górniczych z terenu województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Obrady poświęcone były wymaganiom dotyczącym prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z eksploatacją kopalin spod lustra wody, a w szczególności:

  • technologiom eksploatacji kopalin z uwzględnieniem zasad bezpiecznego ich prowadzenia,
  • zagrożeniom osuwiskowym i ich skutkom przy eksploatacji kopalin spod lustra wody,
  • wybranym zagadnieniom prawnym związanym m. innymi ze zmianami Kodeksu postępowania administracyjnego, o których powinien wiedzieć przedsiębiorca,
  • ochronie zdrowia i warunkom pracy w odkrywkowych zakładach górniczych z uwzględnieniem środków ochrony indywidualnej,
  • problemom występującym na etapie zatwierdzania planów ruchu oraz omówieniu nieprawidłowości występujących w ruchu zakładów górniczych,

 a także zagadnieniom dot.:

  • wyposażenia małych zakładów górniczych w urządzenia przeróbcze,
  • czynników determinujących efektywność wydobywania kopalin (piasku i żwiru) metodą refulacji.

 W spotkaniu seminaryjnym uczestniczyło 98 przedstawicieli przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

 

do góry