Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

25 Maja 2018

W czwartek, 24 maja br. w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu, odbyło się 14. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom.

W spotkaniu, któremu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta w Bytomiu, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji, Węglokoksu Kraj Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu oraz zakładów górniczych: KWK „Bobrek-Piekary”, KWK „Centrum” i ZG „EKO-PLUS” Sp. z o.o.

Na wstępie posiedzenia omówiono wpływ eksploatacji górniczej prowadzonej przez KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek” na Obwodnicę Północną miasta Bytomia.

Następnie przedstawiciele zakładów górniczych: KWK „Bobrek-Piekary” i ZG „EKO-PLUS” Sp. z o.o., zaprezentowali informacje o eksploatacji górniczej dokonanej w okresie ostatniego półrocza oraz eksploatacji projektowanej na najbliższe dwa kwartały. Omówiono również wpływy tych eksploatacji na powierzchnię terenu miasta Bytom oraz realizację rzeczowo-finansową planu usuwania szkód górniczych w 2017 roku, a także projekcje na bieżący rok. Podkreślono znaczne zaangażowanie środków przeznaczonych na likwidację szkód górniczych w ubiegłym roku, sięgające łącznie około 35 mln złotych.

Z uwagi na koncentrację eksploatacji prowadzonej przez ZG „EKO-PLUS” Sp. z o.o. w rejonie autostrady A1 i linii PKP Tarnowskie Góry-Bytom, podjęto uchwałę o przekazywaniu na kolejnych posiedzeniach Zespołu porozumiewawczego informacji dotyczących wpływów eksploatacji górniczej na wymienione obiekty komunikacyjne.

Na wniosek przedstawicieli Urzędu Miasta w Bytomiu omówiono stan wiaduktu po naprawie w ciągu ulicy Wrocławskiej oraz sieci kanalizacyjnych w rejonie ulic: Falistej, Konstytucji, Andersa, Zamkowej Ponadto przekazano informacje dotyczące skutków wstrząsów wysokoenergetycznych związanych z eksploatacją górniczą na obiekty budowlane na powierzchni terenu.

W dalszej części przedstawiciele KWK „Centrum” zaprezentowali aktualny stan likwidacji obiektów budowlanych zakładu i wyrobisk górniczych, w tym szybów oraz poinformowali o zakończeniu likwidacji zakładu górniczego KWK „Rozbark” w Bytomiu.

do góry