Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z kierownictwem Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska

23 Maja 2018

We wtorek, 22 maja br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu z osobami kierownictwa Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska z województw: wielkopolskiego , lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Spotkanie realizowane było w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska  z dnia 4 kwietnia 2014 roku w zakresie współpracy organów nadzoru górniczego z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska.

Obrady poświęcono wymianie doświadczeń oraz dalszemu zacieśnianiu współpracy w zakresie przekazywanych informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach będących w kompetencjach drugiego organu.

Ponadto w trakcie spotkania omówiono :

  • planowanie działań na lata 2018 i 2019,
  • możliwości współdziałania organów w przypadku składowania odpadów w wyrobiskach górniczych,
  • wzajemną pomoc w rozpatrywaniu interwencji obywateli.

Przedstawiono również problem wypełniania wyrobisk poeksploatacyjnych odpadami (śmieciami, odpadami niebezpiecznymi) w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wydane decyzje przez marszałków i starostów w aspekcie stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie.  Omówiono na przykładach zakładów górniczych wypełnianie wyrobisk odpadami niezgodnie z uzyskanymi decyzjami organów ochrony środowiska. Poruszono także temat uciążliwości wynikających z działalności górniczej związanych z  negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

do góry