Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom

23 Listopada 2012

22 listopada br. odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Bytom.
W obradach uczestniczył Z-ca Prezydenta Bytomia, przedstawiciele Urzędu Miasta, Wyższego Urzędu Górniczego, centrali Kompanii Węglowej S.A., ZG "EKO-PLUS", Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Centralnej Pompowni Bolko Sp. z o.o. oraz kopalń "Bobrek-Centrum" i "Piekary".
Podczas spotkania omówiono m.in.: zakres eksploatacji górniczej dokonanej w II i III kwartale 2012 r., oraz projektowanej w IV kwartale 2012 r. i I kwartale 2013 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu.
Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia zespołu. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ robót górniczych na oddany do użytkowania bytomski odcinek Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej oraz na bieżącą realizację wniosków o naprawę szkód górniczych.

do góry